Kosten

Van Tuinen Advocatuur verleent juridische bijstand op betalende basis. Indien een verdachte van zijn vrijheid is beroofd of wanneer recht bestaat op gesubsidieerde, kosteloze rechtsbijstand, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Voordat de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden kan worden aanvaard, zullen eerst heldere afspraken gemaakt dienen te worden over de kosten. Het standaardtarief voor particulieren bedraagt € 220,– per uur exclusief BTW. Voor de rechtsbijstand aan bedrijven geldt een standaard uurtarief van € 250,– exclusief BTW. Afhankelijk van de bijzonderheid van de zaak of uw eigen persoonlijke omstandigheden, kan van dit uurtarief zowel naar boven als naar beneden worden afgeweken.

Indien u bijstand wenst kunt u telefonisch contact opnemen met het kantoor op nummer 06-51828703 of uw gegevens met telefoonnummer mailen naar info@vantuinenadvocatuur.nl.

Houdt u er rekening mee dat de inhoud van de strafzaak niet telefonisch besproken wordt.

kosten