Als minderjarigen verdachte zijn in een strafzaak en/of als zij onderwerp zijn in een civielrechtelijke procedure (bijvoorbeeld bij een Ondertoezichtstelling en/of  een Uithuisplaatsing) is dringend de hulp nodig van een in het Jeugdrecht gespecialiseerde advocaat.

Bart van Tuinen voltooide in 2011 de Specialisatie Opleiding Jeugdrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en verleent al sinds 1996 hulp aan minderjarigen.

Als het om de bijstand aan een minderjarige gaat is de rechtsbijstand door Bart van Tuinen in bijna alle gevallen gratis.