Sinds 2012 zet Bart van Tuinen zich in voor de Nederlandse beroepsvissers en verleent hij hen juridische bijstand op diverse terreinen. De regelgeving voor deze sector is de afgelopen tijd enorm toegenomen en onder druk daarvan is een fout snel gemaakt. Denk aan overtreding van de bemanningswetgeving (Wet Zeevarenden), varen in gesloten gebieden en het onjuist sorteren of registreren van de vangst. Geregeld worden er door de RVO punten toegekend voor een ernstige inbreuk op het GVB en belandt de visser in zowel een bestuurs- als een strafrechtelijke procedure.

Het is zwaar en hard werken in de sector en het gevaar of noodlot ligt altijd op de loer. De vis wordt immers duur betaald. Goed denkbaar is dat de schipper en/of de reder voor zo’n ongeval aansprakelijk wordt gehouden en  voor de strafrechter moet verschijnen. Goede juridische bijstand door een gespecialiseerde advocaat is dan dringend nodig. Het advies is om direct na het voorval (de controle, inspectie of ongeval) voor overleg contact met Bart van Tuinen op te nemen.

‘Als een vis in het water’, Visserijnieuws 19 februari 2020

‘Dagboek van een Visserman’, Visserijnieuws 8 januari 2021

‘Het kapseizen van de Frisia: Drie opvarenden komen om het leven’, Dagblad van het Noorden, 4 december 2017.

Vissersboot kotter vissersschip boot schip