Bart van Tuinen verleent rechtsbijstand aan cliënten die met een gedwongen opname in de psychiatrie te maken krijgen of die onder voorwaarden thuis kunnen blijven wonen. Hij is lid van de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN) en heeft zich gespecialiseerd om de belangen van psychiatrisch patiënten zo goed mogelijk te behartigen.

De bijstand aan deze groep cliënten is vrijwel altijd kosteloos.