In het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Bart van Tuinen de rechtsgebieden Strafrecht en Psychiatrisch Patiëntenrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Zie : https://www.advocatenorde.nl/rechtsgebiedenregister